Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola és Gregus Máté Tagintézménye

A Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola közel 145 éves múltra tekint vissza. A tagintézmény magán viseli a falusias jelleget, az épületet nagy park veszi körül. Az iskola külső megjelenésében is igazodik a XXI. század igényeihez. A tanulói létszám 100 fő körül mozog, jellemzően a kisközségben és a környező tanyákon élő családok gyermekei tanulnak itt.

0 db
az iskolában kihelyezett hulladékgyűjtő edények száma
0 %
a szelektív hulladék aránya a kommunális hulladék ellenében
0 Ft
a projekt összköltsége az intézményben

A hatékony rendszernek köszönhetően csökkent a kommunális hulladék mennyisége, amellyel éves szinten

0 Forint

összeget takarít meg az intézmény.